Deneyap Teknoloji Atölyelerinde Öğrenci Seçme Sınavının ilk aşaması olan e-sınavı başarı ile geçen öğrenciler Uygulama Sınavı’na girmeye hak kazanır. 

Uygulama Sınavı’nda öğrencilerden kendilerine verilen tema doğrultusunda özgün fikirlerini ortaya çıkaran, teknik bilgilerini kullanabilecekleri bir proje tasarımı yapmaları beklenir. Öğrenciler proje yapma süresi tamamlandığında geliştirdikleri projeyi ilgili jüri üyelerine belirtilen süre dâhilinde sunarlar. Sunum esnasında, öğrencilerin projeleri değerlendirilirken problem çözme, özgün düşünme, yaratıcı ve yenilikçi çözüm üretme, kendini ifade edebilme gibi becerileri dikkate alarak değerlendirme yapılır.Değerlendirmeler sonucunda eğitime hak kazananlar için nihai sonuçlar açıklanır.