ENERJİ TEKNOLOJİLERİ Eğitimi Hakkında

Yenilenebilir enerji kaynaklarına olan ihtiyaç hakkında farkındalık oluşturmak ve konu bazlı olarak bu kaynakların uygulamalı şekilde aktarılması hedeflenmektedir.

Çevre ve insan sağlına zarar vermeyen bir “kültür"ün gelişimine katkı sağlayan, yenilenebilir enerji kaynaklarına yönelmenin gerekliliği konusunda farkındalık oluşturarak toplumsal bilincin oluşturulması ve konu bazlı olarak bu kaynakların uygulamalı şekilde aktarılması amaçlanmaktadır. Bu amaç doğrultusunda; sürekli artan enerji ihtiyacını karşılayabilmek için öğrencilerin kendi enerjisini üreten yaşam alanları tasarlayabilmeleri ve diğer eğitimlerde aldıkları bilgilerle bir araya getirerek çalışabilen projeler üretebilmeleri hedeflenmektedir.

Ders Dönemi ve Süresi

Uzmanlık Dönemi – 16 Hafta (48 saat)

Eğitim Detayları

Eğitim Fotoğrafları