ENERJİ TEKNOLOJİLERİ Eğitimi Hakkında

Hayatımızdaki en büyük ihtiyaçlardan birisi çokça kullandığımız enerji kaynaklarıdır. Gün geçtikçe tükenen, üretim maliyetinin oldukça yüksek olduğu ve çevremize her yönden zarar veren fosil yakıtların yerini yeni dönemde; temiz, sürdürülebilir ve daha düşük maliyetli yenilenebilir enerji (yeşil enerji) kaynakları almıştır. Dünyada büyük devletlerin birçoğu yatırımlarının büyük bir bölümünü bu alanda kullanmış ve temiz enerjiyi hayata geçirmeyi hedeflemiştir. Bu alanda gelişen teknolojiyle birlikte temiz alternatif enerji kaynakları üretmeye ve sürdürebilir hale getirmeye devam edilmektedir. 

Bu bağlamda hazırlanan Enerji Teknolojileri eğitim programı öğrencilerin yenilenebilir enerji ile ilgili farkındalık oluşturmasını sağlar. Elektronik bilgilerini tekrar hatırlatarak proje uygulamalarında destek olur. Güneş paneli, rüzgâr tribünü, yakıt pili, hidrojen enerjisi ve çeşitli alternatif enerji kaynakları konuları ile enerji kaynaklarına tek tek değinir. Her konuda ilgili çalışma sistemlerini uygularak keşfeder, ölçüm yapar ve veri toplar. Eğitimde kullanılan enerji monitörü ile öğrendikleri temel elektrik parametreleri ölçmenin yanında program ile bilgisayar ortamında tasarladıkları projelerin içinde bulunan yakıt hücrelerinin verim, akım ve voltaj gibi bilgi değerleri grafikleyerek analiz yapabilecekler. Bilimsel sistem ile düzenlediği projelerinde ölçümlerini karşılaştırır, deneysel çalışmalar ile fikirlerini güçlendirerek ifade eder. 

Eğitim süreci 36 saatten oluşur, proje ödevlerine çalışmaları ve sunmaları için 2 hafta süre tanınır.

Eğitim Detayları

Eğitim Fotoğrafları