NANOTEKNOLOJİ VE MALZEME BİLİMİ Eğitimi Hakkında

Nano boyut ve nanobilim kavramlarının doğru tanımlanması, teknolojiyle ilişkilendirilmesi, nerelerde kullanıldığı, hayatımıza etkileri, yararları ve zararları konusunda farkındalık oluşturulması amaçlanmaktadır.  Öğrencilerin yenilikçi fikirler oluşturarak problemlere çözüm üretebilmesi ve çözümlerin doğru malzemeler seçilerek ürüne dönüştürülebilmesi hedeflenmektedir.

Ders Dönemi ve Süresi

Uzmanlık Dönemi – 16 Hafta (48 saat)

Eğitim Detayları

Eğitim Fotoğrafları