YAPAY ZEKA Eğitimi Hakkında

Eğitimin amacı, yapay zekanın farklı alanlarla nasıl kullanılabileceği konusunda farkındalık kazandırmak, geliştirilen projelerin otonom hale getirilmesi amacıyla uygulamalar yaparak bu konunun geleceği hakkında vizyon oluşturmak ve öğrencilerin bu alanda uzmanlaşmak istemesi halinde yapay zeka temelinin atılmasıdır. Veri, büyük veri, makine öğrenmesi, Phyton dili ile uygulamalar, yapay zeka sinir ağları, derin öğrenme, zeki optimizasyon, bayes, karar ağaçları gibi kavramlarla ilgili eğitimler verilmektedir. Ders 8 hafta sürmektedir. Ders sonunda araştırma temelli proje geliştirmektedirler. 

  • Derslere devam eden öğrencilerimizden, algoritmik düşünce ve bilgisayar programlama konusunda yeterli düzeyde bilgi ve beceri sahibi olmaları beklenmektedir.