YAPAY ZEKA Eğitimi Hakkında

Yapay zeka, gerek bilgisayar ortamında kullandığımız akıllı yazılımların, gerekse günlük hayatta kullandığımız akıllı makinelerin inşası aşamasında kullanılan matematiksel ve mantıksal algoritmaların bilimidir.

Yapay Zeka eğitiminin amacı; söz konusu çalışma alanının temel çalışma prensipleri, genel ve spesifik anlamda yapay zeka yaklaşımları, yöntemleri ve tekniklerine dair gerekli bilgi ve becerilerin edinilmesini sağlamaktır. 30 saat süren eğitim programının sonunda, daha ileri düzey yapay zeka konularının kavranabilmesi için gerekli temel beceriler kazanılmaktadır. Derslere devam eden öğrencilerimizden, algoritmik düşünce ve bilgisayar programlama konusunda yeterli düzeyde bilgi ve beceri sahibi olmaları beklenmektedir. 

Yapay zeka eğitimi ders içerikleri;  zeka, yapay zeka, mantık, öğrenme, makine öğrenmesi, geleneksel makine öğrenme teknikleri, yapay sinir ağları ve çeşitleri, derin öğrenme konu başlıklarını içermektedir. 

Eğitim Detayları

  • Derslere devam eden öğrencilerimizden, algoritmik düşünce ve bilgisayar programlama konusunda yeterli düzeyde bilgi ve beceri sahibi olmaları beklenmektedir.

Eğitim Fotoğrafları