Announcements

20 November 2023

Girişimci Yetiştirme Programı Başvuruları Başladı!

Türkiye'nin teknoloji ve inovasyon geleceğini şekillendiren genç girişimcileri yetiştirmek adına heyecan verici bir yolculuğa çıkıyoruz!


2024 Girişimci Yetiştirme Programı, lise ve üniversite öğrencilerine yönelik olarak tasarlanmıştır. Bu programda öğrencilerin, girişimcilik eğitimleri ile problem tespitinden MVP geliştirmeye, iş modeli geliştirmekten proje yönetimine kadar girişimcilik yolculukları boyunca faydalanacakları ve bu yolculukta karşılaşacakları zorlukları aşmalarını sağlayacak bir beceri seti sunulması amaçlanmıştır.
 

Girişimci Yetiştirme Programı, tematik olarak beş modüle ayrılmıştır:

 
Modül 0: Startup 101
Bu modülde, startup ve KOBİ arasındaki farklar, girişim ekosisteminde sık karşılaşılan terimler ve bir girişimin temel unsurları olan vizyon, takım ve problem konularında temel bilgiler verilir.

Modül 1: Problemden Fikre
Bu modülde, bir girişimin başlangıç aşamasında karşılaşılan problemlerin tespiti, müşteri profili oluşturma, müşteri görüşmeleri, pazar analizi yapma, fikir geliştirme ve problemin çözümüne yönelik stratejiler üzerinde durulur.

Modül 2: Fikirden Ürüne
Bu modül, ürün geliştirme sürecinde MVP, prototip ve POC aşamalarının nasıl ele alınacağı, önemli özellik setlerinin nasıl belirleneceği ve kullanıcı testlerinin nasıl yapılacağı üzerine odaklanır.

Modül 3: Üründen Satışa
Bu modül, bir ürün fikrinin girişime nasıl dönüştürüleceği, iş modeli geliştirme, SWOT analizi, ürün fiyatlandırması, para kazanma stratejileri ve şirket kurma süreçleri gibi iş geliştirme konularını ele alır.

Modül 4: Satıştan Turcorn’a
Bu modülde, bir şirketin pazarlama stratejileri, ilk müşterilerini kazanma yöntemleri, proje yönetimi becerileri ve tohum yatırım alabilecek seviyeye nasıl ulaşılacağı üzerine odaklanılır.

Girişimcilik macerasına ilk adım atanlardan, kendi girişimini kurma hayali olan her seviyeden öğrenciye hitap ediyoruz.

Son Başvuru Tarihi: 16 Aralık 2023
Başvuru: mth.tc/GYP2024


Girişimcilik serüvenine katılmak ve ilk adımını atmak için hemen başvurunu yap!

© Copyright 2023. All rights reserved. | PDPL