Bunları Biliyor musunuz? Deneyap İstanbul’un yürütücü ve paydaş kurumları arasında Milli Eğitim Bakanlığı ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin olduğunu biliyor musunuz?